Matična šola  Vojnik
Ime Priimek Razrednik Poučuje
Klementina Gorečan 1.a razredni pouk
Klavdija Winder Pantner 1.b razredni pouk
Lidija Vrečko 2.a razredni pouk
Anka Krajnc 2.b razredni pouk
Urška Agrež 2.c razredni pouk
Nataša Potočnik 3.a razredni pouk
Mateja Fidler 3.b razredni pouk
Katja Zupančič 3.c razredni pouk
Lidija Eler Jazbinšek 4.a razredni pouk
Maša Stropnik 4.b razredni pouk
Polona  Ahtik 5.a razredni pouk
Jure  Štokovnik 5.b razredni pouk
Barbara Jančič 5.c razredni pouk
Tatjana Hedžet 6.a  NAR, FIZ, SLZ
Anja Korošec 6.b  TJA, ZGO
Aleksandra Ambrož 6.c SLJ
Barbara Ojsteršek Bliznac 6.d  SLJ, DKE
Gregor Rojc 7,d  TJA
Sara Zupanc 7.a  NAR, BIO
Dragica Filipčič 7.b  TJA
Sanja Levart 7.c TIT
Vilma Ošlak 8.a  MAT, TIT, UBE
Nataša Jager 8.b  GEO
Branka Čakš 8.c  MAT, TIT
Ana Lavre 8.d  TJA, GEO
Marjana Rojc 9.a  SLJ, NIPN
Rebeka Žagar 9.b  KEM, BIO, POK
Metka Klinc 9.c  MAT
Simona Šarlah 9.d  NIPN, FIJ
Sanja Stropnik  LUM, LIS
Leonida Godec Starček  MAT
Nina Smerke  ŠI
Amalija Kožuh  SLJ
Martina Lujanac  ZGO
Jurij Uranič  FIZ, RAO, MUM
Robert Suholežnik  ŠPO, IŠP, ŠZZ
Igor Fenko  ŠPO, IŠP, ŠSP
Urh Poteko  ŠPO, IŠP, ŠZZ
Jelka Kralj  2. strokovna del., OPB, JV
Simone  Golež  2. strokovna del., JV
Monika Dimec  OPB
Janja Belej  OPB
Maja Kampuš OPB
Ivanka Krajnc  knjižničarka
Emilija Kladnik Sorčan  GUM
Mojca Buršič  TJA, NIPA
Sabina Klančnik Fijavž  NIPN
Petra Jager Čakš  NIPN
Urška Kovač Jurčenko  svetovalna delavka
Mojca Guček  pedagoginja
Nataša Čerenak  OPB
Olga Kovač  MAT
Polona Bastič GOS, SPH
Marija Kotnik OPB
Nina Tovornik Jurgelj OPB, DKE
Valerija Jakop – zunanja sod. specialna pedagoginja
Anja Prebil – zunanja sod.  socialna pedagoginja
Mateja Jastrobnik – zunanja sod specialna pedagoginja
Sara Muha – zunanja sod. logopedinja
Vesna Pikl – zunanja sod. specialna pedagoginja
Monika Mavhar – zun. sod. psihologinja
Nadja Koštomaj – zun. sod. surdopedagoginja
 Milena Četina-zunanja sod. psihologinja
Loreta Palčnik – zunanja sod. logopedinja
Mateja Ovčar – zunanja sod. logopedinja
POŠ Socka
Maja  Kovačič  1., 3.r. razredni pouk, vodja POŠ
Suzana Jelenski Napotnik  2. razredni pouk
Sabina Skok  4., 5.r. razredni pouk
Irena Rudnik TJA, druga str. delavka
Polona Bastič GOS
Maja Drobnič Grosek OPB
Petra Jager Čakš NIPN
POŠ Nova Cerkev
Sabina  Penič 1. razred razredni pouk
Irena Rudnik druga str. delavka
Damjana Ferlic 2. razred razredni pouk
Ida Grobelnik 3. razred razredni pouk, vodja POŠ
Petra  Ofentavšek 4. razred razredni pouk
Vesna Kotnik 5. razred razredni pouk
Jolanda Klauški OPB
Mojca Buršič TJA 1.-4-r.
Ana Lavre TJA  -5.r.
Petra Jager Čakš NIPN
Polona Bastič GOS
POŠ Šmartno  v Rožni dolini
Milanka Kralj  1. , 2.r. razredni pouk, vodja POŠ
Natalija Mažič  3., 4. r. razredni pouk
Lea Rezar 5.r. razredni pouk
Marija Kotnik NIT
Mojca Rezar OPB
Vesna Sevšek Kolin druga strokovna del., TJA
Sabina Klančnik Fijavž NIPN
Polona Bastič GOS


Administrativno-tehnični kader na matični šoli in podružničnih šolah

Aleš Kolšek – tajnik
Dejan Kolenc – računovodja
Mojca Čokl Vodeb – knjigovodja
Majda Jelen – arhivarka
Branko Špes – kuhar, vodja šolske kuhinje
Milena Pogorevc – kuharica na matični šoli
Apolonija Sevšek – kuharica na matični šoli
Damijana Aleksencev – kuharica na matični šoli
Terezija Kveder – pomivalka na matični šoli
Matjaž Rebernik – hišnik na matični šoli
Matejka Kroflič – hišnica na matični šoli
Albin Kus-hišnik na matični šoli
Nada Brežnik – čistilka na matični šoli
Jolanda Jalšovec- čistilka na matični šoli
Simona Rajšter – čistilka na matični šoli
Gordana Buček – čistilka na matični šoli
Marija Jeseničnik – čistilka na matični šoli
Fazila Šljivar – čistilka na matični šoli
Sabina Skerlovnik – čistilka na matični šoli
Anita Matko – čistilka in delilka hrane na podružnični šoli Šmartno v Rožni dolini
Silva Klinar – čistilka in delilka hrane na podružnični šoli Nova Cerkev
Minka Kračun -čistilka in delilka hrane na podružnični šoli Socka