Predstavitev šole

V šolskem letu 2023/2024 je na OŠ Vojnik vpisanih 799 učencev, od tega jih je na matični šoli 616. Podružnično šolo v Novi Cerkvi obiskuje 94 učencev, POŠ Socka 34, POŠ Šmartno v Rožni dolini pa letos obiskuje 56 učencev. Pouk se prične ob 8.20.

Na matični šoli je 7 oddelkov I. triade, 9 oddelkov II. triade in 12 oddelkov  III. triade, skupaj je na matični šoli  28 oddelkov.

Na podružničnih šolah v Socki, Novi Cerkvi in Šmartnem v Rožni dolini učenci obiskujejo pouk od 1. do 5. razreda.

Naslovi:

OŠ Vojnik, Prušnikova 14, 3212 Vojnik
POŠ Šmartno v Rožni dolini, Šmartno v Rožni dolini 3, 3201 Šmartno v Rožni dolini
POŠ Socka, Socka 70, 3203 Nova Cerkev
POŠ Nova Cerkev, Nova Cerkev 41, 3203 Nova Cerkev


Šolska poslopja:


Ogledate si lahko naš predstavitveni video