Strokovni aktivi

Področje Vodja
matematika  Leonida Godec 
angleški jezik RS Mojca Buršič
angleški jezik PS  Ana Lavre
slovenski jezik  Barbara Ojsteršek Bliznac
naravoslovje  Sara Zupanc
družboslovje  Nataša Jager
šport  Igor Fenko
podaljšano bivanje  Janja Belej
nemški jezik  Simon Šarlah
svetovalna služba  Urška Kovač Jurčenko

 

Razredni aktivi

Razred Vodja aktiva
1. r.  Klementina Gorečan
2. r.  Anka Krajnc
3. r.  Suzana Jelenski Napotnik
4. r.  Sabina Skok
5. r.  Vesna Kotnik
6. r.  Vilma Ošlak
7. r.  Marjana Rojc
8. r.  Aleksandra Ambrož
9. r.  Dragica Filipčič