Šolski sklad OŠ Vojnik je s sklepom na seji  27. februarja 2007, v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ustanovil Svet zavoda OŠ Vojnik.

Upravni odbor Šolskega sklada ima sedem članov, ki so predstavniki delavcev in predstavniki staršev.

Upravni odbor sestavljajo:

– Dragica Filipčič – predsednica
– Ana Lavre
– Suzana Praznik-tajnica
– Janja Košenina Ramšak – namestnica predsednice
– Eva Štraus
– Petra Švab
– Nataša Kovačič Stožir

Šolski sklad pridobiva sredstva za svoje delovanje iz prispevkov staršev, zaposlenih na šoli, zapuščin, donacij in drugih virov.

Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb šole, ki niso neposredno sestavine izobraževalnega programa in katere ne financira ustanovitelj. Sklad zbira in skladno z načrtom razporeja sredstva za sofinanciranje nakupa nadstandardne opreme šole ali druge projekte, ki pripomorejo k zvišanju standarda pouka ali bivanja učencev v šoli. Pomembno področje delovanja je tudi posluh za pomoč socialno šibkim učencem.

Poraba sredstev iz računa Šolskega sklada je strogo namenska. Višino in načrt porabe zbranih sredstev sprejme upravni odbor.

Prošnja za pomoč pri plačilu.

 


Če želite šolskemu skladu pomagat, Vas vabimo s: prošnjo za donacije šolskemu skladu.

(Prošnja v predprazničnem času.)

Transakcijski račun šolskega sklada je:  SI56 0133 9603 0686 775
Referenca: SI00 92020

Podatki so zajeti tudi v spodnji kodi:

(Za povečavo kliki na sliko)