Obvestilo za starše učencev, ki se v šolo pripeljejo s šolskim prevozom 

  Obvestilo za starše       

RELACIJE (matična šola)

  BUS – Nova Cerkev – Socka         
  BUS – Šmartno                             
  BUS – Bovše                                    BUS – Bovše, Male Dole – prevoz k preduri   
  BUS – Male Dole                           
  KOM – Arcl. cesta – Cesta talcev   
  KOM – Konjsko – Lešje – Arclin     
  KOM – Plate                                   
  KOM – Vizore                                 


RELACIJE (podružnična šola Nova Cerkev)

  Prevozi POŠ Nova cerkev                         

Ali glej stran POŠ Nova Cerkev!


RELACIJE (podružnična šola Socka)
  Prevozi POŠ Socka                                   

Ali glej stran POŠ Socka!


RELACIJE (podružnična šola Šmartno v Rožni dolini)

  Prevozi POŠ Šmartno v Rožni dolini       

Ali glej stran POŠ Šmartno v Rožni dolini!