KARIERNO ORIENTACIJO na šoli vodim šolska svetovalna delavka Urška Kovač Jurčenko.


Za vse informacije sem vam na voljo – telefon 03 78 00 578 ali 031 690 235, mail urska.kovac-jurcenko@guest.arnes.si ali preko Lopolisa.


 

NAČRT DELA v šolskem letu 2023/2024 – KARIERNA ORIENTACIJA:

9. RAZREDI:
SEPTEMBER
 • 1. RODITELJSKI SESTANEK za starše (predstavitev srednješolskega sistema izobraževanja, vpisa v srednje šole ipd.).
OKTOBER
 • Ureditev INFO točke glede ponudbe srednješolskih programov, dijaških domov, štipendij (pred pisarno šolske svetovalne delavke).
 • 5. 10. ob 17.00 – Okrogla miza IZBIRA POKLICA – IZZIV ZA PRIHODNOST (Obrtna zbornica Celje).
 • 24.10. – tehniški dan, DELAVNICE na Šolskem centru Celje.
 • Podpis dovolila za izpolnjevanje vprašalnika KAM IN KAKO.
NOVEMBER – DECEMBER
 • Izvedba vprašalnika »KAM in KAKO« za odkrivanje poklicnih interesov učencev v računalniški učilnici v manjših skupinah.
 • Ponovitev vsebin vpisa v srednje šole z učenci (na RU).
 • Predstavitve srednjih šol na razrednih urah devetošolcev.
 • 22. 12. – PREDAVANJE mladega podjetnika Jona Kanjirja
JANUAR
 • Objava Razpisa za vpis v srednje šole.
 • 19.1. – tehniški dan, sejem Informativa (Ljubljana).
 • Individualno svetovanje staršem in učencem skupaj z razredniki (poklicne namere posameznega učenca, učni uspeh, interesi, nadarjenosti in sposobnosti).
FEBRUAR
 • 2. RODITELJSKI SESTANEK za starše (interpretacija razpisa za vpis v srednje šole učencem in staršem, informacije glede vpisa).
 • INFORMATIVNI DAN v srednjih šolah in dijaških domovih.
MAREC
 • Pomoč pri prijavah učencev k opravljanju preizkusov posebne nadarjenosti na SŠ (za programe, kjer je to potrebno).
 • Izpolnjevanje PRIJAV za vpis v SREDNJE ŠOLE – učenci bodo izpolnili prijave s svetovalno delavko, jih odnesli domov staršem v pregled in podpis ter jih sami posredovali srednjim šolam.
APRIL
 • Javna objava rezultatov vpisa – po potrebi individualno svetovanje staršem in učencem.
 • Morebitni prenosi prijav.
MAJ
 • Objava omejitev vpisa.
JUNIJ
 • Vpisi v srednje šole, izbirni postopek na šolah, kjer bo omejitev vpisa.
8. RAZREDI:
OKTOBER
 • Ureditev INFO točke glede ponudbe srednješolskih programov, dijaških domov, štipendij (pred pisarno šolske svetovalne delavke).
 • 5. 10. ob 17.00 – Okrogla miza IZBIRA POKLICA – IZZIV ZA PRIHODNOST (Obrtna zbornica Celje).
FEBRUAR – JUNIJ
 • Delavnice z učenci – spoznavanje sebe in svojih poklicnih interesov, spoznavanje srednješolskega sistema izobraževanja in postopka vpisa (izvaja šolska svetovalna delavka, 2 uri na oddelek).
 • Možnost individualnega izpolnjevanja vprašalnika »KAM in KAKO« za odkrivanje poklicnih interesov učencev.
APRIL
 • 12. 4. – KARIERNI DAN: tehniški dan, spoznavanje poklicev in podjetništva, obisk vojniških podjetij.
 • Vpis v srednje šole  – predavanje strokovnih delavk Ljudske univerze Celje.
7. RAZREDI:
OKTOBER – NOVEMBER
 • Ureditev INFO točke glede ponudbe srednješolskih programov (pred pisarno šolske svetovalne delavke).
 • 28. 11. – KARIERNI DAN: tehniški dan na temo karierne orientacije, spoznavanje poklicev, krepitev kompetenc za lažje odločanje o poklicni poti (tehniški dan).
FEBRUAR – JUNIJ
 • Delavnice z učenci – spoznavanje sebe in svojih poklicnih interesov (izvaja šolska svetovalna delavka, 2 uri na oddelek).

 

       

POMEMBNEJŠE SPLETNE STRANI, KJER LAHKO UČENCI NAJDEJO ZANIMIVE INFORMACIJE O POKLICIH IN POKLICNI POTI, SREDNJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU ipd. :

JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD RS

https://www.srips-rs.si/stipendije 


PORTAL MINISTRSTVA ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE – Vpis v srednje šole
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/


MOJA IZBIRA - YouTube POKLICNI KAŽIPOT  
http://www.mojaizbira.si


PORTAL SREDNJE ŠOLE

https://srednjesole.aktualno.si/


PORTAL ZA SREDNJEŠOLCE
http://www.dijaski.net/


Rezultat iskanja slik za program kam in kakoProgram KAM IN KAKO
https://www.kaminkako.si/kudos#/


eSvetovanje E-SVETOVANJE, VPRAŠALNIKI, SAMOOCENA
https://esvetovanje.ess.gov.si/


  Oddaja TO BO MOJ POKLIC (Arhiv RTV Slovenija)


      Logotip Karierni center za mlade KARIERNI CENTER ZA MLADE, enota VELENJE

www.kariera-mladi.si


https://www.inzenirji-bomo.si/sl/kambi/


VKO TOČKA

VKO-točka


Publikacija SREDNJEŠOLSKI VPISNIK


 

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024