knjige-ucbeniki

Seznam učbenikov in šolskih potrebščin za šolsko leto 2021-22 (OSNUTEK)

Matična šola – Vojnik 

1. razred2. razred3. razred
4. razred5. razred6. razred
7. razred8. razred9. razred

(V PRIPRAVI) Če bi žeželi šolske potrebščine in delovne zvezke kupiti v predporodaji, se lahko odločite za enega od ponudnikov:

 Mladinska knjiga – VOJNIKKopija-nova VOJNIK Državna založba

Opomba! Ponudniki so pripravili ločene spletne strani za vsako enoto OŠ Vojnik.


.

Podružnična šola – SOCKA

1. razred2. razred3. razred
4. razred5. razred

(V PRIPRAVI) Če bi žeželi šolske potrebščine in delovne zvezke kupiti v predporodaji, se lahko odločite za enega od ponudnikov:

 Mladinska knjiga – SOCKAKopija-nova SOCKA Državna založba


.

Podružnična šola – NOVA CERKEV

1. razred2. razred3. razred
4. razred5. razred

(V PRIPRAVI) Če bi žeželi šolske potrebščine in delovne zvezke kupiti v predporodaji, se lahko odločite za enega od ponudnikov:

 Mladinska knjiga – NOVA C.Kopija-nova NOVA C. Državna založba


.

Podružnična šola – ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

1. razred2. razred3. razred
4. razred5. razred

(V PRIPRAVI) Če bi žeželi šolske potrebščine in delovne zvezke kupiti v predporodaji, se lahko odločite za enega od ponudnikov:

 Mladinska knjiga – ŠMARTNOKopija-nova ŠMARTNO Državna založba


Obrabnino za šolske učbenike šoli v celoti povrne Ministrstvo za šolstvo in šport.
Delovne zvezke in ostale učne pripomočke učencem kupijo starši.