Državni izpitni center je pripravili publikacijo Informacije za učence in starše, ki nudi informacije glede nacionalnega preverjanja znanja.

Publikacija je dostopna na povezavi:
Nacionalno preverjanje znanja 2022/2023

V četrtek, 4. maja 2023, bodo učenci 6. in 9. razreda pisali NPZ iz SLOVENŠČINE.

V ponedeljek, 8. maja 2023, bodo učenci 6. in 9. razreda pisali NPZ iz MATEMATIKE.

V sredo, 10. maja 2023, bodo učenci 6. razreda pisali NPZ iz ANGLEŠČINE, učenci 9. razreda pa NPZ iz FIZIKE.


Vsi podatki o nacionalnih preverjanjih se nahajajo na straneh
Državnega izpitnega centra.


Naloge preteklih nacionalnih preverjanj

 

eko

Naloge najprej preglej in se šele nato odloči, ali jih je vredno natisniti na papir. Varujmo naše okolje!