Urniki oddelkov celotne šole za šolsko leto 2020-2021

Izbrati morate oddelek in datumsko kateri teden želite.


doleUrniki izbirnih predmetov (7. do 9. razred)


Urniki učiteljev predmetne stopnje (6. do 9. razred) za šolsko leto 2020-2021 (v pripravi)

Ambrož Aleksandra
Bastič Polona
Čadej Matic
Čakš Branka
Ojsteršek Bliznac Barbara
Fenko Igor
Filipčič Dragica
Godec Leonida
Hedžet Tanja
Jager Nataša
Kladnik Sorčan Emilija
Klinc Metka
Korošeč Anja
Kovač Olga
Kožuh Amalija
Lujanac Martina
Ošlak Vilma
Poteko Urh
Rojc Gregor
Rojc Marjana
Suholežnik Robert
Šarlah Simona
Uranič Jurij
Zupanc Sara
Žagar Rebeka

Opombe v urnikih učiteljev:
RS – poučevanje v oddelkih razredne stopnje.