Spoštovani starši!

Do e-redovalnice lahko dostopate s pomočjo portala LoPolis: http://www.lopolis.si.

V preteklosti je Podjetje Logos, ki vzdržuje portal LoPolis, zagotavljalo brezplačen vpogled v redovalnico in na tak način smo ga tudi predstavljali staršem.
Podjetje je v letu 2021 spremenilo strategijo in vpogled v redovalnico je postal del plačljivega paketa PRO.
Tako starši kot učenci lahko v redovalnico pogledajo, če se za PRO paket odločijo. (Cena znaša 26€ letno – v letu 2021 je cena promocijska – 13€)

Tudi nam to ni všeč, a je tržna logika včasih daleč od naših želja.