knjige-ucbeniki

Seznam učbenikov in šolskih potrebščin za šolsko leto 2019-20

Matična šola – Vojnik

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred

Podružnična šola – SOCKA

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred

Podružnična šola – NOVA CERKEV

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred

Podružnična šola – ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred


Obrabnino za šolske učbenike šoli v celoti povrne Ministrstvo za šolstvo in šport.
Delovne zvezke in ostale učne pripomočke učencem kupijo starši.