KARIERNO ORIENTACIJO na šoli vodi šolska svetovalna delavka Urška Kovač Jurčenko.


AKTUALNO, NOVO!!!:

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE za šolsko leto 2020/2021 ter druga koristna GRADIVA 


V letošnjem šolskem letu načrtujemo več dogodkov s področja karierne orientacije:

OKTOBER
 • Ureditev INFO točke glede ponudbe srednješolskih programov, dijaških domov, štipendij (pred pisarno šolske svetovalne delavke).
 • 9. 10. 2019 – DAN ODPRTIH VRAT VOJNIŠKIH PODJETIJ/USTANOV: tehniški dan na temo karierne orientacije (8.r.), spoznavanje poklicev, obisk vojniških podjetij.
 • 10. 10. 2019   Okrogla miza IZBIRA POKLICA – IZZIV ZA PRIHODNOST (Obrtna zbornica Celje).
 • 22. 10. 2019 obisk Šolskega centra Celje – delavnice na srednjih šolah (9.r.).
NOVEMBER
 • Izvedba vprašalnika »KAM in KAKO« za odkrivanje poklicnih interesov učencev (9.r.).
 • 7. 11. 2019 TRŽNICA POKLICEV – predstavitev srednjih šol na naši šoli.
 • Izvedba vprašalnika »Vprašalnik o poklicni poti« (eVPP-9.r.).
 • 28. 11. 2019 DAN ODPRTIH VRAT slovenskega gospodarstva ob 16.30, obisk podjetij za učence s starši.
JANUAR
 • Objava razpisa za vpis v SŠ.
 • 24. 1. 2020 – Obisk sejma Informativa v Ljubljani (9.r.).
 • Individualno svetovanje staršem in otrokom skupaj z razredniki glede poklicnih namer posameznega učenca glede na učni uspeh, nadarjenosti in sposobnosti (9.r.).
FEBRUAR
 • 6. 2. 2020 sprememba!: 5. 2. 2020 – Roditeljski sestanek za starše devetošolcev (interpretacija razpisa za vpis v srednje šole učencem in staršem, pregled sistema izobraževanja, posebnosti ipd.).
 • INFORMATIVNI DNEVI v srednjih šolah – 14. in 15. 2. 2020.
MAREC
 • Prijave učencev k opravljanju preizkusov posebne nadarjenosti na SŠ.
 • Izpolnjevanje PRIJAV za vpis v SŠ – učenci bodo izpolnili prijave s svetovalno delavko, jih odnesli domov staršem v pregled in podpis, nato jih bo šola posredovala ustreznim srednjim šolam (9.r.).
APRIL
 • Posredovanje PRIJAV za vpis srednjim šolam.
 • Objava rezultatov vpisa – individualno svetovanje staršem in otrokom.
 • Morebitni prenosi prijav.

 

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE za šolsko leto 2020/2021

Datum Dogodek
Do 20. januarja 2020 Objava Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domovi
6. februar 2020 5. februar 2020
Roditeljski sestanek za devetošolce in starše v šoli
14. in 15. februar 2020 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
Do 4. marca 2020

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti

(le za kandidate, ki se vpisujejo v srednješolske programe, kjer je to posebni vpisni pogoj)

Med 11. in 21. marcem 2020 Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti na srednjih šolah
Do 2. aprila 2020 Prijava za vpis v 1. letnik srednje šole
8. april 2020 do 16. ure Javna objava številčnega stanja prijav v srednje šole (internet MIZŠ)
Do 17. aprila 2020 Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v SŠ
Do 23. aprila 2020 Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole
Do 22. maja 2020 Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisanih mest (internet MIZŠ)
Do 27. maja 2020 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

Med 16. in 19. junijem 2020

do 14. ure

Vpis (kjer ni omejitve vpisa) oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (kjer je omejitev vpisa)
Do 19. junija 2020 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu
Do 24. junija 2020 do 15. ure Prijava za 2. krog izbirnega postopka (za neizbrane kandidate v 1. krogu)
Do 29. junija 2020 do 15. ure Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
Do 30. junija 2020 do 14. ure Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
Do 1. julija 2020 Objava prostih mest za vpis
Do 31. avgusta 2020 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

         


POMEMBNEJŠE SPLETNE STRANI, KJER LAHKO UČENCI NAJDEJO ZANIIVE INFORMACIJE O POKLICIH IN POKLICNI POTI, SREDNJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU IPD. :

JAVNI SKLAD RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/


ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1), v veljavi od 1. 1. 2014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201356&stevilka=2139


Domov POKLICNI KAŽIPOT  
http://www.mojaizbira.si


PORTAL ZA SREDNJEŠOLCE
http://www.dijaski.net/


OPISI POKLICEV
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev


Rezultat iskanja slik za program kam in kakoProgram KAM IN KAKO
https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako


eSvetovanje E-SVETOVANJE, VPRAŠALNIKI, SAMOOCENA
https://esvetovanje.ess.gov.si/


INFORMACIJE O TRGU DELA  Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje
http://www.ess.gov.si/trg_dela/aktualno_o_trgu_dela


  Oddaja TO BO MOJ POKLIC (Arhiv RTV Slovenija)
http://4d.rtvslo.si/oddaja/to-bo-moj-poklic-izobrazevalna-serija/28518158


RAZPIS za vpis na visokošolski študij v študijskem letu 2018/2019: 
http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis


VKO TOČKA

Domov


AKTUALNI RAZPISI KADROVSKIH ŠTIPENDIJ