KARIERNO ORIENTACIJO na šoli vodi šolska svetovalna delavka Urška Kovač Jurčenko.


AKTUALNO, NOVO!!!:

Dragi devetošolci!

V sredo, 20. 5. 2020, bo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljeno številčno stanje prijav v srednješolske programe. Informacije lahko najdete na spletnem mestu ministrstva.

Na tej spletni strani najdete tudi vse ostale podatke o letošnjem vpisu. Ministrstvo bo stanje prijav od 20. 5. dalje tudi dnevno posodabljalo.

Tisti učenci, ki želite, da za vas pokličem na srednjo šolo in preverim, na katerem mestu ste glede na rezultate 7. in 8. razreda, mi to prosim napišite na lopolis, zraven še pripišite, na katero šolo in program ste dali prijavo.

Še nekaj informacij glede morebitnih prenosov prijav:

Do 16. 6. 2020 lahko devetošolke in devetošolci neomejeno prenašajo prijave v vse programe, tudi v tiste, kjer je število prijav večje od števila razpisanih mest.

Postopek prenosa prijav je letošnje leto poenostavljen, tako da lahko devetošolci in starši vse naredijo na daljavo, in sicer:

1. Izpolnijo obrazec za prenos prijavnice .

2. Obrazec izpolnijo, podpišejo in ga skeniranega ali fotografiranega pošljejo na elektronski naslov svetovalne delavke na šoli, kjer imajo prijavo.

3. Šolske svetovalne delavke srednjih šol bodo poskrbele, da bodo prijavnico poslali na šolo, kamor bodo devetošolci želeli prenesti prijavo. To pomeni, da staršem in učencem ni potrebno prihajati na nobeno šolo, vse bodo opravili preko elektronske pošte, šole pa bodo prijavnice same prenesle med seboj ob koncu prenosnega roka.

Tisti učenci, ki potrebujejo za vpis na izbrani srednješolski program opraviti preizkus nadarjenosti, pa srednja šola še ni izvedla preizkusa, je v rokovniku predvideno, da bodo srednje šole izvajale preizkuse nadarjenosti v tednu od 1. junija do 6. junija 2020 – o natančnih terminih in vseh podrobnostih bodo učenci obveščeni s strani srednjih šol.

Vpis v srednje šole bo potekal v času od 30. 6. do 6. 7. 2020, za kandidate izbrane v 2. krogu izbirnega postopka pa do 16. 7. 2020.

Za vse informacije sem vam na voljo – telefon 031 690 235 ali mail urska.kovac-jurcenko@guest.arnes.si.

 

 

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE za šolsko leto 2020/2021 ter druga koristna GRADIVA 


V letošnjem šolskem letu načrtujemo več dogodkov s področja karierne orientacije:

OKTOBER
 • Ureditev INFO točke glede ponudbe srednješolskih programov, dijaških domov, štipendij (pred pisarno šolske svetovalne delavke).
 • 9. 10. 2019 – DAN ODPRTIH VRAT VOJNIŠKIH PODJETIJ/USTANOV: tehniški dan na temo karierne orientacije (8.r.), spoznavanje poklicev, obisk vojniških podjetij.
 • 10. 10. 2019   Okrogla miza IZBIRA POKLICA – IZZIV ZA PRIHODNOST (Obrtna zbornica Celje).
 • 22. 10. 2019 obisk Šolskega centra Celje – delavnice na srednjih šolah (9.r.).
NOVEMBER
 • Izvedba vprašalnika »KAM in KAKO« za odkrivanje poklicnih interesov učencev (9.r.).
 • 7. 11. 2019 TRŽNICA POKLICEV – predstavitev srednjih šol na naši šoli.
 • Izvedba vprašalnika »Vprašalnik o poklicni poti« (eVPP-9.r.).
 • 28. 11. 2019 DAN ODPRTIH VRAT slovenskega gospodarstva ob 16.30, obisk podjetij za učence s starši.
JANUAR
 • Objava razpisa za vpis v SŠ.
 • 24. 1. 2020 – Obisk sejma Informativa v Ljubljani (9.r.).
 • Individualno svetovanje staršem in otrokom skupaj z razredniki glede poklicnih namer posameznega učenca glede na učni uspeh, nadarjenosti in sposobnosti (9.r.).
FEBRUAR
 • 6. 2. 2020 sprememba!: 5. 2. 2020 – Roditeljski sestanek za starše devetošolcev (interpretacija razpisa za vpis v srednje šole učencem in staršem, pregled sistema izobraževanja, posebnosti ipd.).
 • INFORMATIVNI DNEVI v srednjih šolah – 14. in 15. 2. 2020.
MAREC
 • Prijave učencev k opravljanju preizkusov posebne nadarjenosti na SŠ.
 • Izpolnjevanje PRIJAV za vpis v SŠ – učenci bodo izpolnili prijave s svetovalno delavko, jih odnesli domov staršem v pregled in podpis, nato jih bo šola posredovala ustreznim srednjim šolam (9.r.).
APRIL
 • Posredovanje PRIJAV za vpis srednjim šolam.
 • Objava rezultatov vpisa – individualno svetovanje staršem in otrokom.
 • Morebitni prenosi prijav.
 • NOV ROK ZA VPIS – 11. 5. 2020

 

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE za šolsko leto 2020/2021

Datum Dogodek
Do 20. januarja 2020 Objava Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domovi
6. februar 2020 5. februar 2020
Roditeljski sestanek za devetošolce in starše v šoli
14. in 15. februar 2020 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
Do 4. marca 2020

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti

(le za kandidate, ki se vpisujejo v srednješolske programe, kjer je to posebni vpisni pogoj)

Med 11. in 21. marcem 2020 Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti na srednjih šolah

Do 2. aprila 2020

Nov rok za vpis je 11. 5. 2020!

Prijava za vpis v 1. letnik srednje šole
8. april 2020 do 16. ure Javna objava številčnega stanja prijav v srednje šole (internet MIZŠ)
Do 17. aprila 2020 Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v SŠ
Do 23. aprila 2020 Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole
Do 22. maja 2020 Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisanih mest (internet MIZŠ)
Do 27. maja 2020 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

Med 16. in 19. junijem 2020

do 14. ure

Vpis (kjer ni omejitve vpisa) oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (kjer je omejitev vpisa)
Do 19. junija 2020 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu
Do 24. junija 2020 do 15. ure Prijava za 2. krog izbirnega postopka (za neizbrane kandidate v 1. krogu)
Do 29. junija 2020 do 15. ure Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
Do 30. junija 2020 do 14. ure Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
Do 1. julija 2020 Objava prostih mest za vpis
Do 31. avgusta 2020 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

         


POMEMBNEJŠE SPLETNE STRANI, KJER LAHKO UČENCI NAJDEJO ZANIIVE INFORMACIJE O POKLICIH IN POKLICNI POTI, SREDNJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU IPD. :

JAVNI SKLAD RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/


ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1), v veljavi od 1. 1. 2014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201356&stevilka=2139


Domov POKLICNI KAŽIPOT  
http://www.mojaizbira.si


PORTAL ZA SREDNJEŠOLCE
http://www.dijaski.net/


OPISI POKLICEV
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev


Rezultat iskanja slik za program kam in kakoProgram KAM IN KAKO
https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako


eSvetovanje E-SVETOVANJE, VPRAŠALNIKI, SAMOOCENA
https://esvetovanje.ess.gov.si/


INFORMACIJE O TRGU DELA  Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje
http://www.ess.gov.si/trg_dela/aktualno_o_trgu_dela


  Oddaja TO BO MOJ POKLIC (Arhiv RTV Slovenija)
http://4d.rtvslo.si/oddaja/to-bo-moj-poklic-izobrazevalna-serija/28518158


RAZPIS za vpis na visokošolski študij v študijskem letu 2018/2019: 
http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis


VKO TOČKA

Domov


AKTUALNI RAZPISI KADROVSKIH ŠTIPENDIJ