KARIERNO ORIENTACIJO na šoli vodim šolska svetovalna delavka Urška Kovač Jurčenko.


Za vse informacije sem vam na voljo – telefon 031 690 235 ali mail urska.kovac-jurcenko@guest.arnes.si.


NOVO:

INTERVENTNI UKREPI NA PODROČJU ŠTIPENDIRANJA – pogosta vprašanja in odgovori

 

 

NAČRT DELA v šolskem letu 2020/2021 – KARIERNA ORIENTACIJA:

9. RAZREDI:

SEPTEMBER

 

 • 1. RODITELJSKI SESTANEK za starše (predstavitev srednješolskega sistema izobraževanja, sprememb na trgu dela ipd.).
OKTOBER
 • Izvedba vprašalnika »Vprašalnik o poklicni poti« (eVPP).
 • Okrogla miza IZBIRA POKLICA – IZZIV ZA PRIHODNOST (Obrtna zbornica Celje).
 • 1. tehniški dan z vsebino karierne orientacije (obisk Šolskega centra Celje ?).
NOVEMBER
 • Izvedba vprašalnika »KAM in KAKO« za odkrivanje poklicnih interesov učencev.
 • TRŽNICA POKLICEV – predstavitev srednjih šol .
JANUAR
 • Izide razpis za vpis v srednje šole.
 • 2. tehniški dan z vsebino karierne orientacije (obisk sejma Informativa v Ljubljani ?).
 • Individualno svetovanje staršem in učencem skupaj z razredniki (poklicne namere posameznega učenca, učni uspeh, interesi, nadarjenosti in sposobnosti).
FEBRUAR
 • 2. RODITELJSKI SESTANEK za starše (interpretacija razpisa za vpis v srednje šole učencem in staršem, informacije glede vpisa).
 • 12. in 13. 2. – INFORMATIVNI DAN v srednjih šolah.
MAREC
 • Prijave učencev k opravljanju preizkusov posebne nadarjenosti na SŠ.
 • Izpolnjevanje PRIJAV za vpis v SREDNJE ŠOLE – učenci bodo izpolnili prijave s svetovalno delavko, jih odnesli domov staršem v pregled in podpis ter jih sami posredovali srednjim šolam.
APRIL
 • Objava rezultatov vpisa – po potrebi individualno svetovanje staršem in učencem.
 • Morebitni prenosi prijav.
MAJ
 • Objava omejitev vpisa.
JUNIJ
 • Vpisi v srednje šole, izbirni postopek na šolah, kjer bo omejitev vpisa.
8. RAZREDI:
OKTOBER
 • KARIERNI DAN: delavnice na temo karierne orientacije,  krepitev kompetenc za lažje odločanje o poklicni poti (tehniški dan).
 • Okrogla miza IZBIRA POKLICA – IZZIV ZA PRIHODNOST (Obrtna zbornica Celje).
NOVEMBER ·         TRŽNICA POKLICEV – predstavitev srednjih šol .
FEBRUAR
 • Vpis v srednje šole, nagovor podjetnika  – predavanje strokovne delavke Ljudske univerze Celje (izvedba oktober ali februar).
OKTOBER – JUNIJ
 • Delavnice z učenci – spoznavanje sebe in svojih poklicnih interesov, spoznavanje srednješolskega sistema izobraževanja  in postopka vpisa (izvaja šolska svetovalna delavka,  2 uri na oddelek).
 • Možnost individualnega izpolnjevanja vprašalnika »KAM in KAKO« za odkrivanje poklicnih interesov učencev.
MAJ/JUNIJ
 • Roditeljski sestanek za starše na temo karierne orientacije.
7. RAZREDI:
OKTOBER
 • KARIERNI DAN: delavnice na temo karierne orientacije,  krepitev kompetenc za lažje odločanje o poklicni poti (tehniški dan).
OKTOBER – JUNIJ
 • Delavnice z učenci – spoznavanje sebe in svojih poklicnih interesov (izvaja šolska svetovalna delavka, 2 uri na oddelek).

 

       

POMEMBNEJŠE SPLETNE STRANI, KJER LAHKO UČENCI NAJDEJO ZANIMIVE INFORMACIJE O POKLICIH IN POKLICNI POTI, SREDNJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU ipd. :

JAVNI SKLAD RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/


ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1), v veljavi od 1. 1. 2014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201356&stevilka=2139


Domov POKLICNI KAŽIPOT  
http://www.mojaizbira.si


PORTAL ZA SREDNJEŠOLCE
http://www.dijaski.net/


OPISI POKLICEV
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev


Rezultat iskanja slik za program kam in kakoProgram KAM IN KAKO
https://www.kaminkako.si/kudos#/


eSvetovanje E-SVETOVANJE, VPRAŠALNIKI, SAMOOCENA
https://esvetovanje.ess.gov.si/


INFORMACIJE O TRGU DELA  Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje
http://www.ess.gov.si/trg_dela/aktualno_o_trgu_dela


  Oddaja TO BO MOJ POKLIC (Arhiv RTV Slovenija)
http://4d.rtvslo.si/oddaja/to-bo-moj-poklic-izobrazevalna-serija/28518158


       KARIERNI CENTER ZA MLADE, enota VELENJE

       


VKO TOČKA

VKO-točka


AKTUALNI RAZPISI KADROVSKIH ŠTIPENDIJ