KARIERNO ORIENTACIJO na šoli vodi šolska svetovalna delavka Urška Kovač Jurčenko.


 

Izšel je RAZPIS  za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2019/2020 (PRILOGA I vsebuje informacije o razmestitvi programov in obsegu vpisa v srednje šole).

 


 

V letošnjem šolskem letu načrtujemo več dogodkov s področja karierne orientacije:

OKTOBER
 • Ureditev INFO točke glede ponudbe srednješolskih programov, dijaških domov, štipendij (pred pisarno šolske svetovalne delavke).
 • Izvedba vprašalnika »Vprašalnik o poklicni poti« (eVPP).
 • 11. 10. 2018 ob 17.00  Okrogla miza IZBIRA POKLICA – IZZIV ZA PRIHODNOST (Obrtna zbornica Celje).
 • 23. 10. 2018 obisk Šolskega centra Celje –delavnice na srednjih šolah.
 • 25. in 26. 10. ob 16.00 DAN ODPRTIH VRAT v vojniških podjetjih v sodelovanju z vojniškim klubom podjetnikov.
NOVEMBER
 • Izvedba vprašalnika »KAM in KAKO« za odkrivanje poklicnih interesov učencev.
 • 8. 11. 2018 TRŽNICA POKLICEV – predstavitev srednjih šol na naši šoli.
 • 29. 11. 2018 DAN ODPRTIH VRAT slovenskega gospodarstva (ZRSZ), obisk podjetij za učence&starše.
JANUAR
 • Objava razpisa za vpis v SŠ.
 • 25. 1. 2019 – Obisk sejma Informativa v Ljubljani.
 • Individualno svetovanje staršem in otrokom skupaj z razredniki glede poklicnih namer posameznega učenca glede na učni uspeh, nadarjenosti in sposobnosti.
FEBRUAR
 • Sprememba termina: 6. 2. 2019 (7.2.2019) – Roditeljski sestanek za starše (interpretacija razpisa za vpis v srednje šole učencem in staršem, pregled sistema izobraževanja, posebnosti ipd.).
 • INFORMATIVNI DNEVI v srednjih šolah – 15. in 16. 2. 2019.
MAREC
 • Prijave učencev k opravljanju preizkusov posebne nadarjenosti na SŠ.
 • Izpolnjevanje PRIJAV za vpis v SŠ – učenci bodo izpolnili prijave s svetovalno delavko, jih odnesli domov staršem v pregled in podpis, nato jih bo šola posredovala ustreznim srednjim šolam.
APRIL
 • Posredovanje PRIJAV za vpis srednjim šolam.
 • Objava rezultatov vpisa – individualno svetovanje staršem in otrokom.
 • Morebitni prenosi prijav.

 

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE za šolsko leto 2019/2020

Datum Dogodek
Do 21. januarja 2019 Objava Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domovi
7. februar 2019 Roditeljski sestanek za devetošolce in starše v šoli
15. in 16. februar 2019 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
Do 4. marca 2019

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti

(le za kandidate, ki se vpisujejo v srednješolske programe, kjer je to posebni vpisni pogoj)

Med 11. in 23. marcem 2019 Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti na srednjih šolah
Do 2. aprila 2019 Prijava za vpis v 1. letnik srednje šole
8. april 2019 do 16. ure Javna objava številčnega stanja prijav v srednje šole (internet MIZŠ)
Do 17. aprila 2019 Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v SŠ
Do 23. aprila 2019 Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole
Do 22. maja 2019 Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisanih mest (internet MIZŠ)
Do 29. maja 2019 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

Med 18. in 21. junijem 2019

do 14. ure

Vpis (kjer ni omejitve vpisa) oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (kjer je omejitev vpisa)
Do 21. junija 2019 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu
Do 26. junija 2019 do 15. ure Prijava za 2. krog izbirnega postopka (za neizbrane kandidate v 1. krogu)
Do 28. junija 2019 do 15. ure Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
Do 2. julija 2019 do 14. ure Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
Do 3. julija 2019 Objava prostih mest za vpis
Do 30. avgusta 2019 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

 

 


        ŠOLSKI SISTEM V SLOVENIJI                  

 


POMEMBNEJŠE SPLETNE STRANI, KJER LAHKO UČENCI NAJDEJO ZANIIVE INFORMACIJE O POKLICIH IN POKLICNI POTI, SREDNJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU IPD. :

JAVNI SKLAD RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/


ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1), v veljavi od 1. 1. 2014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201356&stevilka=2139


Domov POKLICNI KAŽIPOT  
http://www.mojaizbira.si


Dijaski.net logo PORTAL ZA SREDNJEŠOLCE
http://www.dijaski.net/


OPISI POKLICEV
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev


Rezultat iskanja slik za program kam in kakoProgram KAM IN KAKO
https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako


eSvetovanje E-SVETOVANJE, VPRAŠALNIKI, SAMOOCENA
https://esvetovanje.ess.gov.si/


INFORMACIJE O TRGU DELA  Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje
http://www.ess.gov.si/trg_dela/aktualno_o_trgu_dela


  Oddaja TO BO MOJ POKLIC (Arhiv RTV Slovenija)
http://4d.rtvslo.si/oddaja/to-bo-moj-poklic-izobrazevalna-serija/28518158


RAZPIS za vpis na visokošolski študij v študijskem letu 2018/2019: 
http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis