OPISI IZBIRNIH PREDMETOV,
ki bodo učencem ponujeni v šolskem letu 2019-2020.

izbopisi

V primeru, da ste vprašalnik za izbiro izbirnih predmetov založili, lahko uporabite naslednje predloge:

Vloga za oprostitev izbirnih predmetov (glasbena šola)